Ledere

Bævere (0. til 1. klasse)

Bæverlederne kan kontaktes på baever@rkmspejder.dk

 • Mette Lundegaard (2310 6595)
 • Lis Lave Christiansen
 • Rasmus Larsen

Ulve (2. til 4. klasse)

Ulvelederne kan kontaktes på ulve@rkmspejder.dk

 • Ove Villumsen (2267 8902)
 • Søren Søe
 • Tove Bach
 • Mikael Hvergel

Spejdere (fra 5. klasse)

Spejderlederne kan kontaktes på spejder@rkmspejder.dk

 • Mads Føhns (2060 3084)
 • Mads Peter N. Jensen
 • Ole M. Dransfeldt
 • Morten Meyer
 • Martin Ruby
 • Lene Østergaard
 • Louise Qvist