Jub_forside

Lørdag den 16. august 2008 blev en minderig dag for KFUM-spejderne i Rækker Mølle. For 25 år siden begyndte spejderarbejdet i Rækker Mølle. Sognepræst og siden provst, Hans Særkjær var den første gruppråds-formand. 
Initiativet til oprettelse af spejderarbejdet tog lærer Peter Trelborg, der var den første gruppeleder. 
Hans Dalgaard-Jensen har som kasserer også været med siden starten og ligeledes har Kristian Serup Pedersen virket som leder i 25 år.

Spejderarbejdet begyndte i et af skolens kælderlokaler; men har siden fået en bedre og finere ramme, hvilket også har resulteret i en meget stor tilslutning. Rækker Mølle Gruppen hører til en af de største i landet.

Read More →