Ulv

Ulvene er Rækker Mølle Gruppes enhed for børn i 3. og 4. klasse.

Hos ulvene er aftenen bygget op med ulvesang, bibelhistorier og spejderaktiviteter. Vi slutter af med fællessang, Fadervor og tak for i aften.

Aktiviteterne er blandt andet inspireret af historier fra Junglebogen. Børnene lærer at binde knob, bygge med reb og rafter (blandt andet tømmerflåder) og bruge forskelligt værktøj, blandt andet øksen.

Naturen er den bedste legeplads, så den er vi nysgerrige på og lærer om den.

Ulvene mødes hver onsdag i Spejderhuset kl. 18.30-20

Særlige datoer i spejderåret 2023-24

Nedenstående datoer afviger fra de ugentlige møder og tidspunkter – nærmere info kommer

19.-20. aug     Mini-Landsstævne i Faster-Astrup; Vi deltager med et par timers spejder-aktiviteter

23. aug.          Opstart efter sommerferien

27.-28. jan       Vinterlejr

7. feb              Fastelavnsfest og generalforsamling

3. april            Vi sælger lodsedler

17. april          Sponsoraften

25. maj           Bøffelhornsløb

30. maj           De ældste ulve rykker op og starter i spejdertroppen

20. juni           Sommerafslutning

6.-13. juli        Distriktssommerlejr på Trevæld Centret ved Vinderup (Ulvene deltager ikke alle dage)