Ulv

Ulvene er Rækker Mølle Gruppes enhed for børn i 3. og 4. klasse.

Hos ulvene er aftenen bygget op med ulvesang, bibelhistorier og spejderaktiviteter. Vi slutter af med fællessang, Fadervor og tak for i aften.

Aktiviteterne er blandt andet inspireret af historier fra Junglebogen. Børnene lærer at binde knob, bygge med reb og rafter (blandt andet tømmerflåder) og bruge forskelligt værktøj, blandt andet øksen.

Naturen er den bedste legeplads, så den er vi nysgerrige på og lærer om den.

Ulvene mødes hver onsdag i Spejderhuset kl. 18.30-20