Bæver

Bæverne er Rækker Mølle Gruppes enhed for børn i 1. og 2. klasse. Spejderarbejdet for bæverne er bygget op omkring bæverdammen som fantasiramme.

Til bævermøderne laver vi masser af spændende aktiviteter, som bygger på leg og fællesskab og gode oplevelser. Som bævere lærer børnene om naturen, verden omkring dem og laver traditionelle spejderaktiviteter som bål, knob og knuder, tager dolkebevis mm.

Vi mødes hver onsdag i Spejderhuset kl. 17.00-18.30