Bæver

Bæverne er Rækker Mølle Gruppes enhed for børn i 1. og 2. klasse. Spejderarbejdet for bæverne er bygget op omkring bæverdammen som fantasiramme.

Til bævermøderne laver vi masser af spændende aktiviteter, som bygger på leg og fællesskab og gode oplevelser. Som bævere lærer børnene om naturen, verden omkring dem og laver traditionelle spejderaktiviteter som bål, knob og knuder, tager dolkebevis mm.

Vi mødes hver onsdag i Spejderhuset kl. 17.00-18.30

Særlige datoer i spejderåret 2023-24

Nedenstående datoer afviger fra de ugentlige møder og tidspunkter – nærmere info kommer

19.-20. aug     Mini-Landsstævne i Faster-Astrup; Vi deltager med et par timers spejder-aktiviteter

23. aug.          Opstart efter sommerferien

26.-27. jan       Vinterlejr

7. feb              Fastelavnsfest og generalforsamling

17. april          Sponsoraften

25. maj           Bøffelhornsløb

29. maj           Der kommer nye bævere i flokken og de ældste bævere starter i ulveflokken

20. juni           Sommerafslutning

6.-13. juli        Distriktssommerlejr på Trevæld Centret ved Vinderup (Bæverne deltager nogle dage)