Fantastisk sponsorweekend hos KFUM-Spejderne.
Børnene cyklede ca. 30.000,- ind, efter de dygtigt havde fundet sponsorer til deres løb. Det største beløb nogensinde til dette arrangement.

Efterfølgende afholdt grupperådet generalforsamling sammen med forældrene med kaffe og kage.Charlotte Ruby og Ole Dransfeld kunne berette om et godt år med børnene, og at gruppen havde fremgang i medlemmer.

Økonomien er OK. 2013 gav i overskud et rundt 0, men der var også afholdt ekstraordinære udgifter il vedligeholdelse i årets løb. (Bl.a. Maling af spejderhuset)
Set i dette lys er resultat meget tilfredsstillende.

Efterfølgende blev børnene og lederne i spejderhuset og havde mange aktiviteter resten af weekenden – og i godt vejr!
En succesfuld spejderweekend igen i år.

Rigtig mange børn og forældre var mødt op til dagen / weekendens sponsorløb og generalforsamling hos spejderne. 35 børn cyklede / løb penge ind til spejderarbejdet. 
Det blev en KÆMPE succes, idet vi havde Kr. 19.900,- i indtægt ved arrangementet….FLOT gjort af børnene, både ihærdig cykling og løb samt mange gode sponsorater. 

Read More →