Jub_forside

Lørdag den 16. august 2008 blev en minderig dag for KFUM-spejderne i Rækker Mølle. For 25 år siden begyndte spejderarbejdet i Rækker Mølle. Sognepræst og siden provst, Hans Særkjær var den første gruppråds-formand. 
Initiativet til oprettelse af spejderarbejdet tog lærer Peter Trelborg, der var den første gruppeleder. 
Hans Dalgaard-Jensen har som kasserer også været med siden starten og ligeledes har Kristian Serup Pedersen virket som leder i 25 år.

Spejderarbejdet begyndte i et af skolens kælderlokaler; men har siden fået en bedre og finere ramme, hvilket også har resulteret i en meget stor tilslutning. Rækker Mølle Gruppen hører til en af de største i landet.

Jubilæumsfestlighederne begyndte kl. 12 med flaghejsning. Siden blev der spist en hel grilstegt gris, der var sponseret af H.C. Tylvad. 
Efter spisningen var der taler. Talerrækken indledtes af den først grupperådsformand, der mindedes starten for 25 år siden. Hans Særkjær kaldte sidenhen børnene sammen og fortalte dem en bibelsk fortælling med fokus på det forkerte i mobning og det gode i at tage sig af de, der føler sig udenfor. 
Hans Dalgaard-Jensen kom i sin tale ind på taknemligheden over det store frivillige arbejde, der gennem årene er blev ydet til spejderarbejdet i Rækker Mølle. Ligeledes takkede han også de mange ledere, der trofast har arbejdet med på det gode og sunde tilbud til børn og unge, som spejderarbejdet er. 

Hans Dalgaard-Jensen modtog en nål for 25 års civilarbejde for spejderne, og Kristian Serup Pedersen modtog 25-års-stjernen for en lang ledertjeneste.

large_Jub_tambor

Videbæk-gruppen ønskede tillykke med et musikalsk indslag

large_Jub_gris

Så serveres der jubilæumsmenu!

large_Jub_spil

Jan Ilsø leverede musik til jubilæumsmenuen

large_Jub_mad

Menuen faldt i alles smag

Efter talerne var der underholdning og optræden. Nynne og Ida optrådte med sketches. Siden blev der serveret kaffe, og der var mulighed for at se nærmere på det fine gavebord, der bl.a. rummede pandkagepander, som man længe har manglet i spejdergruppen. Et kontant beløb indsamlet i de fire sogne, samt et stort bidrag fra Sydbank, betød at kassen til spejderarbejdet blev forøget med ca. 14.000 kr.

large_Jub_leg

Spejderlege

large_Jub_gaver

Gavebordet

Den veltilrettelagte jubilæumsfest sluttede kl. 16, hvor flaget blev taget ned.

KFUM-Spejderne i Rækker Mølle ser med optimisme på de næste 25 år. Omkring 100 børn og unge er engageret i spejderarbejdet. Det kræver naturligvis en vis økonomi at drive så stort et arbejde. 
Det samarbejde spejderne har deltaget i omkring banko i Rækker Mølle Hallen har tidligere været en god indtægtskilde. Desværre har vigende indtægter på bankospillet ført til, at man har indstillet spillet. Derfor kommer spejderne til at mangle bankomidlerne. Grupperådet har besluttet at oprette en støttekreds til spejderarbejdet. I den nærmeste fremtid vil husstandene i firkløversognene modtage en skriftlig opfordring til at tegne sig for et årligt støttebeløb til Spejderarbejdet. Grupperådet håber herigennem forsat at kunne tilbyde spejderarbejdet gode rammer.

Comments are closed.

Post Navigation