14. april 2012 hold spejderne "sponserdag" og generalforsamling

Spejderne mødte til sponsordag kl. 13.30 og fik sig indskrevet med deres sponsorer. Kl. 14.00 – 15.00 cyklede børnene en runde på Møllebakken og Sæddingvej samt Søvejen (en runde på godt 1 km.) Da de havde cyklet 1 time havde børnene kørt 12.400 kr. ind til spejderarbejdet (FANTASTISK FLOT!!). 

Derefter fik børnene boller og saftevand og legede ude, imens forældrene holdt kaffekomsammen og generalforsamling samt valg til grupperådet. Gitte Andersen, Finderup udtrådte af grupperådet efter meget vel udført arbejde. Valgt i stedet blev Johanne Nielsen, Hanning, som også selv var spejder, da gruppen blev dannet for snart 30 år siden. 

Vi er stadig en meget velkørende spejdergruppe med en sund økonomi og meget dygtige ledere, som gør et stort arbejde for gruppen. 

Dagen fortsatte for lederne og spejdere med overnatning ved spejderhuset såvel i telte som indenfor. 
Søndag deltager gruppen ved gudstjenesten i Hanning Kirke. 

Tekst og foto ved Hans Dalgaard 
gruppekasserer.

Comments are closed.

Post Navigation